Vad kostar det?

Hembesök och konsultation för blivande kattbalkongssäkring tar jag inte betalt för så länge balkongen eller altanen ligger i Malmö. Ligger balkongen eller altanen utanför Malmö så tar jag betalt för resan tur och retur (kilometertaxa vid användande av bil, biljettkostnad vid tågresa), samt för eventuell övernattning om det handlar om så långt bort att övernattning krävs.

Utöver det går det inte att komma med ett exakt svar på frågan om vad det kostar eftersom det dels beror på balkongens eller altanens förutsättningar och dels på dina önskemål, men kortfattat kan man säga att…

Elastiskt kattnät och stängselnät är billigast och tämligen jämbördiga prismässigt, viltstängsel kostar lite mer och kompostgaller är påtagligt dyrare. Det finns de som använder putsnät, men dels är det galvaniserat och kommer alltså att skifta i färg över tid och dels är det väldigt oattraktivt för katter att klättra på. Vill man förhindra katter från att klättra på nätet så är det säkert rätt tänkt. Personligen ser jag det mer som att om katter vill klättra så ska de få göra det och då känna att underlaget är bekvämt och stadigt (till klättrande katter kan jag inte på något enda vis rekommendera ett elastiskt kattnät).

Vad gäller virket så är tryckimpregnerat billigast och tåligast och behöver inte ytbehandlas. Skulle du föredra målade reglar så är det oimpregnerat virke som gäller och även om virket inte är så dyrt så tillkommer kostnaden och tiden för målning. Det är även möjligt att tänka sig lösningar som byggs av t ex lärk (mycket tåligt och behöver inte behandlas), ek (också mycket tåligt) eller OrganoWood (kalkbehandlat trä som är ett alternativ till tryckimpregnerat). Lärk, ek, OrganoWood och alla andra liknande alternativ gör att kostnaden stiger rejält — men är det vad du skulle vilja ha så är det naturligtvis inte ett problem för mig.

Ur arbetssynvinkel är de tre alternativen ganska så jämbördiga och vanligtvis tar det mellan åtta och tio timmar att näta in en balkong inklusive inköp av material. Altaner har en benägenhet att ta längre tid, men så finns de också i så oerhört många olika varianter.

Ska sedan balkongen eller altanen utökas med ramper och hyllor och grenar och hängbroar och annat kattmys så är tiden och kostnaden helt beroende av hur mycket och hur komplext du skulle vilja ha det hela.

Arbetet med kattsäkring och kattanpassning är RUT-berättigat. Jag tar 400:-/timme plus moms före RUT (det gör 200:-/timme plus moms efter RUT), så arbetskostnaden för en genomsnittlig innätning av en balkong ligger oftast någonstans mellan 1600:- och 2000:- plus moms efter RUT.

Ja, en sak till: Utöver material och arbete tillkommer parkeringsavgift (där det är applicerbart) och resa (krav från Skatteverket). Inom Malmö tar jag en schablonmässig resekostnad som ligger på 80:- + moms och utanför Malmö tar jag 25:-/mil + moms.