Vad säger lagen?

Jag citerar Jordbruksverket:

”Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än 5 meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra att katten faller ned.”

Det innebär att så länge din bostadsrättsförening eller hyresvärd inte har ett direkt förbud mot husdjur och om din balkong är belägen minst 5001 mm över marken så är det svårt för fastighetsägaren att förhindra dig från att kattsäkra din balkong. I vissa fall kan fastighetsägaren anföra att en innätning utgör en betydande förändring av fasaden (två av mina kunder har råkat ut för det), vilket skulle innebära att du behöver begära bygglov. Och det är nog svårt att få, befarar jag…

Om du är tveksam om ifall din fastighetsägare kommer att sätta sig på tvären, så rekommenderar jag att du pratar med den eller de som är ansvariga. Oftast är det faktiskt lättare att få ett okej än vad man kanske tror.

Du kan också välja att kattsäkra en balkong som befinner sig närmare marken än 5001 mm utan att prata med den eller de som är ansvariga för fastigheten. Det kan visa sig vara något av en chansning eftersom du kan — om du inte är bra på att försvara ditt beslut — tvingas att plocka bort kattskyddet i efterhand (vilket hände den ena av de kunder jag nämnde ovan, hos den andra fick jag omkonstruera hela kattskyddet vilket visade sig ta nästan lika lång tid som den initiala innätningen).